เมษายน 06 2015 0Comment

หลักการพิจารณาเลือกใช้แบบหล่อคอนกรีต

งานแบบหล่อคอนกรีต : หลักการพิจารณาเลือกใช้แบบหล่อคอนกรีต

ในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตทั่วไป ราคาของแบบจะตกประมาณ 15-20% และในบางครั้งราคาของแบบที่ต้องประณีตอาจขึ้นไปถึง 60% ของโครงสร้างทั้งหมด ฉะนั้นในการก่อสร้างทั่วไปจึงเป็นที่ พิจารณาดังนี้

ด้านความประหยัด บางครั้งการเลือกใช้วัสดุที่มีราคาสูงกว่า แต่สามารถใช้ได้หลายครั้งกว่า กลับถูกกว่าใช้วัสดุราคาต่ำ

ด้านความมั่นคงแข็งแรง แบบหล่อต้องมั่งคงแข็งแรง สามารถรับคอนกรีตที่เทบรรจุได้โดยไม่เคลื่อนไหว แอน โก่งหรือป่อง และเบี้ยว นอกจากจะให้สามารถรองรับน้ำหนักของคอนกรีตที่จะเทได้แล้วยังต้องเผื่อน้ำหนักอื่น ๆ

ความสะดวกในการทำงานและถอดแบบ การติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตควรพิจารณาให้เกิดความสะดวกในการทำงานคอนกรีตต่อไปด้วย ตัวอย่างเช่นการเทพื้นคอนกรีตควรทำให้ขอบบนโดยรอบของแบบเสมอผิวบน ของพื้นที่จะเทเพื่อให้สะดวกในการปาดหน้าคอนกรีต

รูปร่างของคอนกรีตเมื่อเทเสร็จแล้ว คอนกรีตเมื่อเสร็จแล้วจะเรียบร้อยหรือแลดูสวยขึ้นอยู่กับฝีมือในการทำแบบหล่อ ผิวหน้าของแบบหล่อถ้าไม่เรียบหรือต่อไม่ดีจะทำให้เกิดรอยบนคอนกรีต แบบหล่อต้องไม่มีรอยรั่ว และต้องไม่บิดเบี้ยวง่าย แบบหล่อคอนกรีตจะต้องติดตั้งได้แนวและระดับที่ต้องการมีความมั่นคงแข็งแรง

ในงานก่อสร้างทั่วไปวัสดุที่นำมาใช้ในงานแบบหล่อคอนกรีตได้แก่

ไม้และไม้อัด ใช้ในการทำแบบหล่อฐานราก คาน เสา พื้น และโครงสร้างอื่น ๆ เพราะราคาถูก สามารถทำได้หลายรูปแบบ ในกรณีไม้อัดส่วนมากจะใช้เป็นแบบหล่อพื้นหรือผนัง จะทำให้ผิวคอนกรีตเรียบและสวยงาม การใช้ไม้เป็นแบบหล่อจะใช้ไม่ได้หลายครั้งก็ต้องเปลี่ยนใหม่ ที่สำคัญค้ำยันต้องแข็งแรง

เหล็ก สามารถรับแรงดันของกรีตได้มาก และสามารถใช้ได้หลายครั้งถ้าดูแลรักษาดี การติดตั้งเร็วกว่าไม้

ก่ออิฐบล็อก ใช้กับแบบหล่อฐานรากไม่เสียเวลาในการรื้อแบบ สามารถทำต่อเนื่องไม่ต้องรอรื้อไม้แบบจากฐานรากอื่นเพื่อมาใช้ติดตั้งแบบหล่อ แต่มีข้อจำกัดใช้ได้กับงานไม่ใหญ่ เช่น บ้านพักอาศัย อาคาร 2-3 ชั้น เป็นต้น

บทความโดย : ทีมงานคอกาแฟ

admindong

Write a Reply or Comment