หากคุณกำลังมองหาทีมงานมืออาชีพ และได้งานคุณภาพเลือกเราสิครับ

บริการของเรา

งานบริการด้านเครื่องกล

บริการรับเหมาก่อสร้างและวางท่อก๊าซธรรมชาติ รับวางท่อน้ำมัน วางระบบท่อน้ำประปา รับก่อสร้างและวางท่อน้ำดับเพลิง และระบบงานด้านเครื่องกลแบบครบวงจร

งานบริการด้านโยธา

บริการรับสร้างบ้าน งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ก่อสร้างถนนและสะพาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และวางท่อระบบสาธารณูปโภค

งานบริการด้านไฟฟ้า

บริการรับวางระบบไฟฟ้าในโรงงาน  งานไฟฟ้าภายในอาคาร งานไฟฟ้าในหมู่บ้าน งานไฟฟ้าระบบแสงสว่างบนถนน และงานไฟฟ้าระบบอื่นๆ แบบครบวงจร

ผลงานล่าสุดของเรา

All Projects
Pipeline
Piping
  • งานเชื่อมท่อขนาด 4" 6" 16"นิ้ว คลังน้ำมัน ปตท. จังหวัดกระบี่
  • งานเชื่อมท่อ ขนาด 18 นิ้ว นิคมพัฒนาอมตะ จ.ชลบุรี
  • งานก่อสร้างถังน้ำมัน ETHANOL ขนาด 1 ล้านลิตร จ.ปทุมธานี
  • ติดตั้งท่อก๊าซ บริษัท แดรี่พลัส จังหวัดนครสวรรค์
  • งานติดตั้งงานจ้างเหมาติดตั้ง Internal Floating Roof ส่วนภูมิภาค คลังน้ำมันพิษณุโลก
  • งานเหมาติดตั้ง Internal Floating Roof ส่วนภูมิภาค คลังน้ำมันเชียงใหม่
  • งานวางท่อน้ำขนาด 16 นิ้ว
  • งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงจ่ายน้ำมันทางรถยนต์ แบบ Bottom Load คลังน้ำมันสงขลา

ทำไมถึงต้องเลือกเรา

ซื่อสัตย์จริงใจกับลูกค้า

มุ่งเน้นงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า

รับผิดชอบเสร็จตรงเวลา

ซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยราคาที่เป็นธรรม

ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

งานเสร็จตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

คุณภาพมาตรฐานสากล

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพงานเป็นอย่างมาก

บทความ